New items
Historia mody
Dla polskich muzeów unikatowa kolekcja monet zebranych na Bliskim Wschodzie w czasie II wojny światowej w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi For Polish museums a unique coin collection formed in the Middle East during World War II deposited in the Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź
XXVIII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków
Monety i medale na ziemiach polskich od X do XX wieku przewodnik
Klaudyna Potocka między romantycznymi artystami a wielką polityką