New items
art of manipulating fabric
Dawne malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
Procedura postępowania przy odtwarzaniu ogrodzeń na historycznych cmentarzach żydowskich Procedure for the reconstruction of fencing in historic Jewish cemeteries
Święta Barbara patronka rybaków i ludzi morza monograficzna praca wieloautorska
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland