New items
Uspomene za budućnost o 35 obljetnici otvaranja Muzeja Mimara Memories for the future on the 35th anniversary of the Mimara Museum
Polski mężczyzna 1910 2010 wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Kielcach dawny Pałac Biskupów Krakowskich 23 maja 15 października 2023 Polish man 1910 2010 the temporary exhibition at the National Museum in Kielce the former Palace of Cracow Bishops 23 May 15 Oct 2023
Stari mistrǐ II Old masters II
Japon la tentation de l'Occident 1868 1912 Musee Guimet Paris 21 avril 25 juillet 1988
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Arms and armour exhibition guidebook the Princes Czartoryski Museum Branch of the National Museum in Krakow