Nowości
Polska w pejzażach
Mieczysław Treter estetyk krytyk sztuki oraz szara eminencja międzywojennego życia artystycznego w Polsce
Bolesław Prus w Nałęczowie
Kraków w pudełku nowy dokument
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece