New items
Jarosław Perszko Trzy Gracje Galeria Oranżeria Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 5 03 03 05 2022 Jarosław Perszko Three Graces Orangery Gallery Centre of Polish Sculpture in Orońsko 5 March 3 May 2022
Kimono nieprzebrane inspiracje layers of inspiration 20 11 2022 10 04 2023
Mariola Przyjemska konsumpcja konstrukcja i melancholia
Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej skrypty wykładów opracowane w rwmach realizaji projektu Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
Niewiasty z pastorałami portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańkich we Lwowie historia konteksty konserwacja