New items
Antiqua campana wprowadzenie do ochrony i konserwacji dzwonów
Sjaj bijelog zlata becka manufaktura porculana 1718 1864 zbirka Marton 12 2 20 3 2020 Muzej Mimara
Varietes spiegel van de dolle jaren
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Jarosław Perszko Trzy Gracje Galeria Oranżeria Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 5 03 03 05 2022 Jarosław Perszko Three Graces Orangery Gallery Centre of Polish Sculpture in Orońsko 5 March 3 May 2022