Nowości
Pośród słowiańskich bóstw droga Lechitów Polan do chrześcijaństwa
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Polska w pejzażach