Nowości
Opinia Kopalń i Fabryki Marmurów w Kielcach
Szkicowniki Stanisława Wyspiańskiego z naukowo artystycznej wycieczki w Grybowskie Sądeckie i Tarnowskie z roku 1889 ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie Z 2 3
Kraków 1900
Bolesław Prus w Nałęczowie
Czyżyny zapomniane dziedzictwo Nowej Huty
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece