Nowości
Dom wójta w Kielcach
Pieniądz i banki na Pomorzu
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Polskie instrumenty ludowe
Monika Rak wątki linearne pomiędzy nicią a tkaniną
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece