New items
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
Daniel Mróz Pomniki nieuczesane Kraków marzec / kwiecień 2017 Galeria Sztuki Artemis
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Modes & manners Supplementary volume
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
 
Most often loaned books in the library