New items
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Arms and armour exhibition guidebook the Princes Czartoryski Museum Branch of the National Museum in Krakow
Olbiński akty nudes
Adam Rzepecki stary Rzepecki patrzy na młodego Rzepeckiego The old Rzepecki looks at the young Rzepecki
Erfolgreiche Einwanderer Kunstlermigration im Ostseeraum in der Fruhen Neuzeit
Plaster monuments architecture and the power of reproduction