Nowości
Biel czerwień braterstwo
123 aukcja antykwaryczna książki plakaty zabawki 2 czerwca 2018
Sytuacja się zmieniła sztuka polska XX i XXI wieku 20 04 2018 29 12 2019 Gmach Główny Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie The situation has changed 20th and 21st Century polish art the Main Building a Branch of the National Museum in Krakow
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece