Nowości
Transgrafia sztuka jest przestrzenią wolności art is a space of freedom
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities
Fest zwischen Reprasentation und Aufruhr The Fest between representation and revolt
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Uspomene za budućnost o 35 obljetnici otvaranja Muzeja Mimara Memories for the future on the 35th anniversary of the Mimara Museum