Nowości
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce
Zabytki prawo i praktyka
Oktawia Żeromska portret rodzinny
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Polskie instrumenty ludowe
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece