New items
Polski mężczyzna 1910 2010 wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Kielcach dawny Pałac Biskupów Krakowskich 23 maja 15 października 2023 Polish man 1910 2010 the temporary exhibition at the National Museum in Kielce the former Palace of Cracow Bishops 23 May 15 Oct 2023
PRL w narracji muzealnej 1989 2017
Kościół w Głogowie pw św Katarzyny Aleksandryjskiej
Śladami przodków obrazy z kolekcji Książąt Lubomirskich
Niewiasty z pastorałami portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańkich we Lwowie historia konteksty konserwacja