New items
Mała encyklopedia Polonii francuskiej
Manggha The Kyoto Cracow Foundation 30 November 1994 Fundacja Kyoto Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie Manggha Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
Michał Kleofas Oginski politician diplomat and minister 1786 1794
 
Most often loaned books in the library