Nowości
Wybór pism estetycznych i krytycznych
Paris et les artistes polonais 1945 1989 Paris and the Polish artists 1945 1989
Pieniądz i banki na Pomorzu
Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece