New items
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Urbs celeberrima księga pamiątkowa na 750 lecie lokacji Krakowa
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
Stari mistrǐ II Old masters II
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Arms and armour exhibition guidebook the Princes Czartoryski Museum Branch of the National Museum in Krakow