New items
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog
Legiony Polskie 1914 1919
Oktawia Żeromska portret rodzinny
 
Most often loaned books in the library