New items
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Polesie w fotografii z lat 20 i 30 XX wieku kontrasty głębie powiększenia
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka