New items
Muzealny Wrocław polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900 2010
Plewiński reportaż reportage
Mała encyklopedia Polonii francuskiej
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Slunecni kralove studie