New items
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
Zabytki prawo i praktyka
Pieniądz i banki na Pomorzu
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
 
Most often loaned books in the library