New items
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami
Japon la tentation de l'Occident 1868 1912 Musee Guimet Paris 21 avril 25 juillet 1988
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
Żółkiew miasto renesansowe