Nowości
Dawne gry i zabawy na Górnym Śląsku
Kartki z dziejów igołomskiego powiśla
Warszawskie wystawy rolniczo przemysłowe
Haptyczność poszerzona zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku
Koziołek i Zosia
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece