New items
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
Dom wójta w Kielcach
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
No cover
Mazowiecki szlak literacki przewodnik szlakiem wybitnych pisarzy
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Most often loaned books in the library