New items
Bruxelles carrefour de cultures guide de l'exposition
Freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Europe and the Orient past encounters heritage present day interactions