New items
Mays de Notre Dame de Paris 1630 1707
Surrealizm realizm marksizm sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944 1948
Medici portraits and politics 1512 1570
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Muzealny Wrocław polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900 2010
 
Most often loaned books in the library