New items
Slovenska kresba a grafika 20 stoleti ve sbirkach Moravske galerie v Brne
Ubiory rekreacyjne i sportowe od XVII do lat 30 XX wieku
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
English panel paintings 1400 1558 a survey of figure paintings on East Anglian rood screens
Z Wawelu do Lublina skarby z królewskiego dworu wystawa ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu et non solum From Wawel to Lublin treasures of the royal court exhibition from the collection of the Wawel Royal Castle et non solum