New items
subversive Bild Festschrift fur Jurgen Muller
Śladami przodków obrazy z kolekcji Książąt Lubomirskich
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze
OEVERwerk
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition