New items
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Peccata Grzegorz Bednarski
Kraków w pudełku nowy dokument
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Most often loaned books in the library