New items
Dziedzictwo rzemiosła artystycznego tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja T 2
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Wzory w kwadracie zamknięte ceramiczne zdobienia wnętrz z przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów Agnieszki Partridge przewodnik po wystawie Muzeum Okręgowe w Tarnowie wrzesień grudzień 2021
Katedra krakowska i archiwum kapitulne na Wawelu szkice historyczne