Nowości
Miasto z porcelany widoki Tarnowskich Gór na serwisie Carnalla
Art archives Sztuka i archiwum
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Bazylika i klasztor franciszkanów w Krakowie przewodnik
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece