New items
Polskie białe złoto porcelana z Korca i Baranówki z kolekcji Andrzeja Wasilewskiego katalog wystawy Zamek Królewski w Warszawie Muzeum 12 maja 09 lipca 2017
W podróży katalog wystawy 28 VIII 30 IX 2021 On the journey exhibition catalogue 28 VIII 30 IX 2021
Święta Barbara patronka rybaków i ludzi morza monograficzna praca wieloautorska
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Early painting in the Northern Netherlands style and techniques