New items
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Soziale und andere Netzwerke ein fotografischer Nachlass aus der Zeit zwischen 1860 und 1950 als Quelle zur Annaherung an die Geschichte der Familie Kautsch
Fałatówka wielowątkowa opowieść A tale of many strands
Malarstwo polskie XV XVIII wieku w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
Miecze Europy