New items
XI Baltic Medal Triennial medal art in Lithuania and Poland 500 years
Arnt the sculptor of images Master of animated sculptures a companion to the exhibition held at the Museum Schnutgen Cologne 2 April 5 July 2020
Lela życie i twórczość Anieli z Wolskich Pawlikowskiej 1901 1980
Między Krakowem a Paryżem twórczość graficzna i malarska Jana Rubczaka
Tkaniny zabytkowe z okresu od XV do XVII wieku ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów T 1