New items
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Transgrafia sztuka jest przestrzenią wolności art is a space of freedom
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Arms and armour exhibition guidebook the Princes Czartoryski Museum Branch of the National Museum in Krakow
Olbiński akty nudes