Nowości
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Wybór pism estetycznych i krytycznych
Czyżyny zapomniane dziedzictwo Nowej Huty
Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2
Bluszcz Tyrteusza i wawrzyn Leonidasa o Warszawiance Delavigne'a Sienkiewicza Kurpińskiego
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece