New items
Polskie białe złoto porcelana z Korca i Baranówki z kolekcji Andrzeja Wasilewskiego katalog wystawy Zamek Królewski w Warszawie Muzeum 12 maja 09 lipca 2017
Exploding fashion
Mode Macht Manner kulturwissenschaftliche Uberlegungen zur burgerlichen Herrenmode des 19 Jahrhunderts
Seventeenth century women's dress patterns Book 1
Poznański fotograf Sally Jaffe