New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Czyżyny zapomniane dziedzictwo Nowej Huty
Osiem błogosławieństw medytacje biblijne z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI
Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 
Most often loaned books in the library