Nowości
Legiony Polskie 1914 1919
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
Chronologia wczesnych malowideł ściennych z katedry w Faras VIII IX wiek
Sztuka pograniczy studia z historii sztuki
Polska w pejzażach
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece