New items
Kopernik i jego świat
Łemkowie historia i kultura sesja naukowa Szreniawa 30 czerwca 1 lipca 2007
Plebani wilanowscy ich rodziny czasy i losy
Dejiny Spisa Dzieje Spisza Cz 2
Był dwór nie ma dworu reforma rolna w Polsce