New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Art archives Sztuka i archiwum
┼╗ydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017
Sveika Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijines ikonografijos aspektai
 
Most often loaned books in the library