New items
Igor Mitoraj Polak o włoskim sercu beletryzowana biografia artysty
Warszawskie Stare Miasto autentyzm nieznany zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO
Sbornik 16 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 25 27 rijna 2017 Proceedings of the 16th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 25 27 October 2017
Łemkowie historia i kultura sesja naukowa Szreniawa 30 czerwca 1 lipca 2007
Sbornik 17 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 24 26 rijna 2018 Proceedings of the 17th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 24 26 October 2018