Nowości
Wybór pism estetycznych i krytycznych
Armia Gustawa Adolfa 1
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
V Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych Katalog twórców
Pieniądz i banki w Małopolsce
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece