Nowości
2020 działalność ochrona dziedzictwa dla przyszłych pokoleń
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Muzealny Wrocław polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900 2010
Z abakusem przez wieki / Sławomir Sojak
Dadianebis Sasaxleebis Saganjuri Treasures of Dadiani Palaces
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece