Nowości
Z wizytą powrotną panneau dekoracyjne Jana Rembowskiego z Sanatorium Dłuskich w Zakopanem Kościelisku 21 03 2023 24 03 2024 On a return visit the decorative panel by Jan Rembowski from the Dłuski Sanatorium in Zakopane Kościelisko 21 03 2023 24 03 2024
Katalog zbioru sztucznej biżuterii Muzeum Okręgowego w Koninie
Żywe ogniwa wybór tekstów polskich etnografek 1888 1939
Pracownia Rysunku Narracyjnego Dariusz Vasina/Jakub Woynarowski
Przestrzeń na teatr ćwiczenia z wyobraźni
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece