New items
Europe and the Orient past encounters heritage present day interactions
Bezmiar ptaków na płótnie utkany Muzeum Chińskiej Sztuki Ludowej
Polski mężczyzna 1910 2010 wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Kielcach dawny Pałac Biskupów Krakowskich 23 maja 15 października 2023 Polish man 1910 2010 the temporary exhibition at the National Museum in Kielce the former Palace of Cracow Bishops 23 May 15 Oct 2023
Sigismundus rex et imperator art and culture under the last ruler of the Luxemburg dynasty Budapest Luksembuorg
Umjetnost Iberskoga Poluotoka u Muzeju Mimara odabrana djela primijenjene umjetnosti The art of the Iberian Penisula in the Mimara Museum selected works of applied arts