Nowości
Bedrich Machulka naposledy v Africe edice cestovnich a loveckych deniku Bedricha Machulky
Jagiełły 8 historia jednego domu
Jerzy Jędrysiak linoryt rysunek prace z lat 1980 2010
Przed i po wielkim Jutrze ? Zachęta i wystawy scenografii Wystawa nowoczesnego malarstwa scenicznego 1913 i Wystawa scenografii z cyklu Polskie dzieło plastyczne w XV lecie PRL 1962
Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i jego muzeum w Okopach
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece