New items
Pieniądz i banki w Małopolsce
Polska w pejzażach
Paris et les artistes polonais 1945 1989 Paris and the Polish artists 1945 1989
Reflektor materiały archiwalne i prasowe
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
 
Most often loaned books in the library