Nowości
Naturalizm i naturaliści w Polsce poszukiwania doświadczenia kreacje
Miniatury artystów polskich i obcych w Polsce działających Muzeum Narodowe w Krakowie katalog zbiorów Miniatures by Polish artists and by foreign artists active in Poland The National Museum in Krakow a catalogue of the collection
social history of modern art Vol 2
Pamięć chłopi bunt transdyscyplinarne badania nad chłopskim dziedzictwem historia pamięci pierwszego powstania ludowego na ziemiach polskich
Stał dwór szlachecki